Nowe Podkarpacie

Reklama
Reklama
Reklama

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_random_image/helper.php on line 85
zwiazkowiec.jpg

Sekcja Młodych w Regionie Podkarpacie

Email

25 stycznia br., podczas posiedzenia Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność”, zarejestrowana została Regionalna Sekcja Młodych NSZZ „Solidarność” Regionu Podkarpacie. Struktura ta stanowi komórkę Krajowej Sekcji Młodych, utworzonej z inicjatywy Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Skład władz statutowych Regionalnej Sekcji Młodych NSZZ „Solidarność” Regionu Podkarpacie został wybrany 26 stycznia br. w trakcie Walnego Zebrania Członków Sekcji. Przewodniczącym Rady Sekcji został Konrad Kwolek – przewodniczący Komisji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” w Eurocash SA Centrum Dystrybucyjne w Szczepańcowej. Skład Rady uzupełniają – Rafał Jakubowicz – ratownik z Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie oraz Michał Kępa reprezentujący „Solidarność” z Eurocashu. Koledzy Rafał Jakubowicz i Konrad Kwolek zostali wybrani również delegatami na Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Młodych NSZZ „Solidarność”, podczas którego weszli w skład dziesięcioosobowej Rady Krajowej Sekcji Młodych, a ponadto Rafałowi Jakubowiczowi powierzono funkcję zastępcy przewodniczącego Rady Krajowej Sekcji Młodych.


Główne cele, jakie stawia przed sobą nowa jednostka związku, to przede wszystkim: przeciwdziałanie przejawom patologii wśród młodzieży; popieranie inicjatyw ludzi młodych w zakresie usprawnienia gospodarki, rozwoju kultury, oświaty, nauki i postępu technicznego; prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej; współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego dla wspierania aktywności młodzieży i zapobieganiu bezrobociu; a ponadto opiniowanie zbiorowych układów pracy i projektów aktów prawnych dotyczących młodzieży; pomoc w rozwiązywaniu problemów rodziny; szkolenia związkowe; promocję NSZZ „Solidarność” wśród młodzieży pracującej i uczącej się oraz umożliwienie pracy na rzecz Związku tym młodym ludziom, którzy zmienili miejsce pracy na zakład, w którym nie działa NSZZ „Solidarność”. Do Regionalnej Sekcji Młodych mogą należeć członkowie „Solidarności” w wieku do 35 lat, stąd też Zarząd Regionu Podkarpacie zachęca młodych związkowców z naszego Regionu do przyłączenia się do nowo powstałej struktury.

Martwi cię coś, lub denerwuje? Napisz do Nas!

Pseudonim
Email:
Temat
Wiadomość

Ogłoszenia ostatnio dodane

All rights reserved: Nowe Podkarpacie Designed by: KAJUS